Slide background

Regulamin

REGULAMIN PORTALU ZAMÓWIENIOWEGO

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach portalu zamówieniowego,
– Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z portalu zamówieniowego www.kuchniacateringowa.pl , którego właścicielem jest firma

J & J PODOLSCY S.C.
ul. Naramowicka 329 d , 61-601 Poznań

NIP 972 124 36 77,  Regon 302402644

Dane kontaktowe:

biuro@kuchniacateringowa.pl

tel. 665 858 340

– Portal – portal zamówieniowy dostępny pod adresem www.kuchniacateringowa.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie,
– Towar – posiłki oferowane na portalu zamówieniowym w zakładce menu /dostępne po zalogowaniu się /
– Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy   klientem, a właścicielem portalu  zamówieniowego  www.kuchniacateringowa.pl
– Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

1.Oferta portalu zamówieniowego przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.

2. Portal zamówieniowy realizuje zamówienia posiłków przeznaczonych dla dzieci oraz osób dorosłych. Zamówione posiłki zostają dostarczone do placówek oświatowych, które mają podpisane umowy o współpracy z właścicielem portalu zamówieniowego.

Zasady dostaw i ceny posiłków zostały określone w umowach o współpracy.

3.Ceny wszystkich posiłków znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zwierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Portal zamówieniowy czynny jest codziennie 24 h.
5. Zamówienia należy składać  do godz. 20:00dnia poprzedzającego dostawę.
6. Rabaty dla rodzin wielodzietnych realizowane są przy zamówieniu całego zestawu  obiadowego składającego się z : zupy, drugiego dania z                                       napojem oraz  z : zupy, drugiego dania z napojem oraz deseru  na okres – minimum 21 dni roboczych./rabat NIE  JEST przypisany do dziecka

7.Rabaty naliczane są automatycznie :

drugie zamówienie – 10 % rabatu

trzecie i kolejne zamówienie- 20% rabatu / termin pomiędzy złożeniem pierwszego, a kolejnego zamówieniem nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych/

8.Rabaty i promocje nie łączą się.

9.Każdy klient chcąc złożyć zamówienie powinien:
– dokonać rejestracji użytkownika na portalu zamówieniowym  podając :

nazwę użytkownika, adres e-mail do kontaktu oraz wybierając   odpowiednią instytucję szkolną lub przedszkolną, do której będzie dostarczone zamówienie, a następnie  wybrać hasło.
/po dokonaniu rejestracji na portalu zamówieniowym klient otrzyma na wskazany do kontaktu adres e-mail potwierdzenie z nazwą użytkownika i hasłem do logowania/
– dokonać  utworzenia  profilu użytkownika  podając : imię i nazwisko rodzica/ opiekuna , adres zamieszkania rodzica/ opiekuna oraz nr telefonu kontaktowego

– dodać osobę, dla której będzie składane zamówienie /opcja wyboru: rodzic, nauczyciel, dziecko/ podając : imię i nazwisko tej osoby , a w przypadku dziecka dokonując wyboru klasy

-dokonać zamówienia posiłku   z menu  wskazując okres zamówienia oraz rodzaj zestawu

/ po złożeniu zamówienia na portalu  klient otrzyma na wskazany do kontaktu  adres

e-mail informację potwierdzającą  przyjęcie zamówienia zwierającą:  numerem zamówienia oraz  kwotę zamówienia /

– zgłosić informację o diecie*, przy dokonywaniu zamówienia na portalu, wypełniając profil dziecka  w  „ UWAGACH”  oraz wysyłając informację na adres biuro@kuchniacateringowa.pl  podając: rodzaj wybranej diety, imię i nazwisko dziecka , nazwę placówki oraz nr złożonego zamówienia

*realizowane są diety: bezglutenowa, bezmleczna , wegetariańska
Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży.
10. Opłaty za złożone Zamówienie dokonywane są z góry.

10.1.Płatności można dokonać wyłącznie przez przelew online obsługiwany przez TPAJ. COM -System płatności TPAJ. COM należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. adres siedziby : Ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań ,

NIP: 7773061579, Regon:300878437, KRS: 0000412357

Firma TPAJ. COM  nie pobiera dodatkowych opłat za przelew.

11.Zgłoszenie nieobecności odbywa się na stronie portalu www.kuchniacateringowa.pl, poprzez przeniesienie opłaconego obiadu na 1/pierwszy dzień, na który nie zostało złożone i opłacone zamówienie posiłku lub 2/ wybranie daty, na który chcemy przenieść niewykorzystany posiłek w kalendarzunajpóźniej do godz.7.30 w dniu, w którym ma być wydany posiłek/ instrukcja przeniesienia posiłku dostępna jest na głównej stronie portalu/

/po  dokonaniu przeniesienia posiłku na portalu klient otrzyma na wskazany do kontaktu adres e-mail informację potwierdzającą przeniesienie posiłku wraz ze wskazaniem dnia , na który posiłek został przeniesiony/

Rozliczenie zgłoszonych nieobecności odbywa się automatycznie.

*Nieobecności zgłoszone w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone indywidulanie, po ustaleniu dokładnej kwoty powstałej nadpłaty.

12.Zamówienie, które zostało zatwierdzone i opłacone nie może zostać anulowane.

13.Brak zaksięgowanej płatności wobecJ & J Podolscy S.C. jest równoznaczne z nieprzyjęciem zamówienia. Realizowane są tylko opłacone zamówienia.

14.Paragony Fiskalne lub Faktury VAT wystawiane będą na indywidualne życzenie klienta i wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

15. Reklamacje i anulacje , nie wykorzystanych błędnie złożonych zamówień prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@kuchniacateringowa.pl
16. Właściciel portalu zamówieniowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe  właścicielowi portalu  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez  w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient  w każdej chwil mai możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

17.Ze względu na realizację płatności online dane osobowe zostaną udostępnione partnerowi portalu firmie TPAJ.COM / dawniej TRANSFERUJ.PL/

18.Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2016

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

Zamów Posiłek

Contact Us

Loading...

Facebook