Regulamin

Regulamin cateringu dla szkół i przedszkoli
Regulamin cateringu do domu/sklep

1. WSTĘP
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach portalu zamówieniowego.
– Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z portalu zamówieniowego umieszczonego na stronie www.kuchniacateringowa.pl , którego właścicielem jest firma J & J PODOLSCY S.C. ul. Naramowicka 329 d ,
61-601 Poznań NIP 972 124 36 77, Regon 302402644
– Portal – portal zamówieniowy dostępny pod
adresem www.kuchniacateringowa.pl,/www.zamow.kuchniacateringowa.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
– Towar – posiłki / śniadaniowe, obiadowe/ oferowane na portalu zamówieniowym.
– Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamówionych posiłków.
1.1. Dane kontaktowe: biuro@kuchniacateringowa.pl , tel. 665 858 340
1.2 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja przez klienta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na portalu.
2. OFERTA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
2.1 Oferta portalu zamówieniowego przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
2.2 Portal zamówieniowy realizuje zamówienia posiłków przeznaczonych dla dzieci oraz osób dorosłych. Zamówione posiłki zostają dostarczone do instytucji edukacyjnych , które mają podpisane umowy o współpracy z właścicielem portalu zamówieniowego.
Zasady dostaw i ceny posiłków zostały określone w umowach o współpracy.
2.3.Ceny wszystkich posiłków znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zwierają podatek VAT (ceny brutto).
2.4. Portal zamówieniowy czynny jest codziennie 24 h.
2.5. Zamówienia należy składać :
- w placówkach przedszkolnych - do godz. 20:00 - dnia poprzedzającego dostawę
- w placówkach szkolnych – do godz.7.30 – w dniu dostawy
2.6 Rabaty dla rodzin wielodzietnych realizowane są przy zamówieniu całego zestawu obiadowego składającego się z : zupy, drugiego dania z napojem, z zupy, drugiego dania z napojem oraz deseru lub całodziennego wyżywienia przedszkolnego na okres - minimum 21 dni roboczych./ rabat NIE JEST przypisany do dziecka/
2.7.Rabaty naliczane są automatycznie :
- zamówienie dla pierwszego dziecka nie jest rabatowane
- zamówienie dla drugiego dziecka – 10 % rabatu
- zamówienie dla trzeciego i kolejnego dziecka - 20% rabatu
/ okres pomiędzy złożeniem pierwszego, a kolejnego zamówieniem nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych/
2.8. Każdy klient chcąc złożyć zamówienie powinien:
– dokonać rejestracji użytkownika na portalu www.zamow.kuchniacateringowa.pl
- uzupełnić następujące dane użytkownika:
1.Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
2. Adres e-mail do kontaktu
3. Telefon kontaktowy
4. Imię i nazwisko dziecka
- Dokonać wyboru:
5.Wybór placówki szkolnej lub przedszkolnej
6.Wybór klasy/grupy, do której uczęszcza dziecko / grupa – przedszkolna ogólnie A,B,C,D/
7.Wybór diety dziecka – OPCJA DODATKOWO PŁATNA ( +1.00 zł )
8.Wybór diety dziecka / Rodzaju posiłku – w Przedszkolach / całodzienne wyżywienie/
9. Wybór wielkości zestawu / opcja dostępna w niektórych placówkach szkolnych: zestaw kinder, standard , de lux/
10. Złożyć zamówienie / poprzez wybranie okresu zamówienia i dostępnego pakietu- menu miesięczne widoczne jest na portalu internetowym/
Po złożeniu zamówienia na wskazany do kontaktu adres e-mail automatycznie zostanie wysłana informacja potwierdzająca przyjęcie zamówienia zwierająca: numerem zamówienia oraz kwotę do zapłaty
11. Potwierdzić złożone zamówienie.
12. Opłata za złożone Zamówienie dokonywana jest z góry.
2.9.Płatności można dokonać wyłącznie przez przelew online obsługiwany przez TPAJ. COM -System płatności TPAJ. COM należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. adres siedziby spółki : Ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań ,NIP: 7773061579, Regon:300878437, KRS: 0000412357 Firma TPAJ. COM nie pobiera dodatkowych opłat za przelew.
2.10 Zgłoszenie nieobecności odbywa się na stronie portalu www.kuchniacateringowa.pl, poprzez przeniesienie opłaconego obiadu na 1./pierwszy dzień, na który nie zostało złożone i opłacone zamówienie posiłku lub 2./ wybranie daty, na który chcemy przenieść niewykorzystany posiłek w kalendarzu - najpóźniej do godz.7.30 w dniu, w którym ma być wydany posiłek/ instrukcja przeniesienia posiłku dostępna jest na głównej stronie portalu/ /po dokonaniu przeniesienia posiłku na portalu klient otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą przeniesienie posiłku wraz ze wskazaniem dnia, na który posiłek został przeniesiony/
Rozliczenie zgłoszonych nieobecności odbywa się automatycznie. *Nieobecności zgłoszone w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone indywidulanie, po ustaleniu dokładnej kwoty powstałej nadpłaty. W tym celu klient zostanie poproszony o podanie nr konta bankowego, na które będzie dokonany zwrot środków pieniężnych wynikający z niezrealizowanego zamówienia.
2.11.Zamówienie, które zostało zatwierdzone i opłacone nie może zostać anulowane.
2.12.Właściciel portalu zamówieniowego wskutek zdarzenia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od niego może w całości lub w części zrealizować opłacone zamówienie w innym terminie. Opłacone zamówienia nie podlegają zwrotowi.
2.13.Brak zaksięgowanej płatności wobec J & J Podolscy S.C. jest równoznaczny z nieprzyjęciem zamówienia. Realizowane są tylko opłacone zamówienia.
2.14.Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Klienta podczas składania Zamówienia na portalu zamówieniowym.
2.15. Reklamacje oraz anulacje błędnie złożonych, nieopłaconych zamówień prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@kuchniacateringowa.pl
2.16 Właściciel portalu zamówieniowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe właścicielowi portalu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez w celu realizacji złożonego zamówienia, akceptując politykę prywatności. Klient w każdej chwil ma możliwość wglądu, poprawienia i aktualizacji swoich danych osobowych.
2.17.Ze względu na realizację płatności online dane osobowe zostaną udostępnione partnerowi portalu firmie TPAJ.COM
2.18.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018
2.19 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1. WSTĘP
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.
– Regulamin – poniższy regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego umieszczonego na stronie: www.kuchniacateringowa.pl, którego właścicielem jest firma J & J PODOLSCY S.C. ul. Naramowicka 329 d , 61-601 Poznań, NIP 972124 36 77, Regon 302402644
– SKLEP –sklep internetowy dostępny pod adresem: www.kuchniacateringowa.pl za pośrednictwem, którego klient może złożyć zamówienie.
– Towar – produkty śniadaniowe, obiadowe, na grilla oferowane w sklepie internetowym
– Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę zamówionych produktów.
1.1. Dane kontaktowe/ obsługa klienta: konrad@kuchniacateringowa.pl, tel. 725843388
1.2 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja przez klienta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w sklepie.

2. OFERTA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
2.1 Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
2.2 Sklep internetowy realizuje złożone zamówienia na gotowe produkty lub dania wraz z ich dostawą na wskazany adres. Adres dostawy jest wskazany przez zamawiającego podczas wypełniania danych obowiązkowych– w polu: „ulica”
2.3.Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zwierają podatek VAT (ceny brutto).
2.4. Sklep zamówieniowy czynny jest codziennie 24 godziny na dobę. Produkty dostarczane są: od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.
2.5. Zamówienia należy składać do godziny 20:00 jeżeli dostawa ma być zrealizowana na następny dzień lub w dowolnie wskazanym terminie. Możliwość wyboru dnia dostawy jest dostępna w polu: „data doręczenia”.
2.6. Minimalna kwota zamówienia wynosi 60,00 złotych.
2.7. Rabaty:
– za każdy zwrócony słoik klient otrzymuje 0,5 zł zniżki na następne zamówienie realizowane w sklepie, kod kuponu rabatowego zostanie przesłany na mail Klienta.
- rabaty, będą realizowane po wpisaniu kodu w polu „kod kuponu”
2.8. Płatność za złożone w sklepie zamówienie dokonywane jest przez:
- przelew online obsługiwany przez Tpay.com. System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. adres siedziby spółki: Ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, Regon: 300878437, KRS: 0000412357 Firma tpay.com nie pobiera dodatkowych opłat za przelew.
Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmy J&J Podolscy S.C.
2.9. Zamówienie, które zostało zatwierdzone i opłacone nie może zostać anulowane.
2.10. Właściciel sklepu internetowego wskutek zdarzenia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od niego może w całości zrealizować opłacone zamówienie w innym terminie. Opłacone zamówienia nie podlegają zwrotowi.
2.12. Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji dotyczącej chęci otrzymania faktury oraz wypełnienia pól dotyczących danych firmy.
2.13. Reklamacje oraz anulacje błędnie złożonych, nieopłaconych zamówień prosimy zgłaszać mailowo na adres: konrad@kuchniacateringowa.pl lub pod numerem telefonu: 725843388 od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00 – 20.00. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje sklep niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych. Przekazanie decyzji odnośnie reklamacji odbywa się drogą mailową lub telefoniczną.
2.14. Właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe właścicielowi sklepu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia, akceptując politykę prywatności.
2.15. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację płatności online przez serwis tpay.com dane osobowe zostaną udostępnione partnerowi portalu - firmie Tpay.com.
2.16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2020.
2.17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.